De volledige opleiding loopt over 5 jaren.

 

Het observatiejaar (1e jaar)

De leerlingen maken kennis met de 4 opleidingen. De leerlingen kunnen in hun lessenpakket van iedere opleiding 4 lesuren proeven. Naast 16uren BGV krijgen de leerlingen 12 lesuren GASV, 2 lesuren LO en 2 lesuren LBV.

De opleidingsfase (2e en 3e jaar)

Na het observatiejaar maken de leerlingen hun keuze voor een specifieke opleiding. De basistechnieken van de opleiding worden aangeleerd. De leerlingen krijgen 18 (2e jaar) of 22 (3e jaar) lesuren BGV, 10 (2e jaar) of 8 (3e jaar) lesuren GASV, 2 lesuren LO en 2 lesuren LBV.

De kwalificatiefase (4e en 5e jaar)

De technieken worden verfijnd, het tempo wordt sneller en er wordt in groep gewerkt. Het aantal lesuren BGV bedraagt 22.
De link met de bedrijfswereld wordt gelegd via stages. In het 4e jaar is er een stage van drie weken voorzien. In het 5e jaar wordt dit uitgebreid naar tweemaal een stage van 3 weken.

Alternerende beroepsopleiding (ABO)

De leerlingen kunnen kiezen om een extra jaar in te schrijven in onze school. De leerlingen komen 2 dagen naar de school en werken 3 dagen in een bedrijf.