Situering

De “alternerende beroepsopleiding voor BuSO OV3” kadert binnen investeringsprioriteit 8.2 – Duurzame integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, met name jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen. Daaronder begrepen jongeren die gevaar lopen sociaal buitengesloten te raken en jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen, inclusief door de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie.

De alternerende beroepsopleiding (ABO) biedt BuSO OV3-leerlingen in de integratiefase, na hun initiële opleiding, een éénjarige opleiding in de vorm van alternerend leren en werken. In een kwaliteitsvolle en krachtige leeromgeving, de school en de werkplek, verwerft de jongere de vereiste competenties voor zijn vakmanschap.

De alternerende opleiding kenmerkt zich door een globaal en gezamenlijk ontwikkeld pedagogisch partnerschap tussen de school en het bedrijf die een complementaire opleiding ontwikkelen. De uitwerking ervan gebeurt in een geest van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opleiding van de jongere.

Resultaten

95% van de deelnemers stroomt door naar het normaal economisch circuit (NEC) en 25% van de deelnemers bekomt een directe tewerkstelling in het NEC bij het beëindigen van het ABO-traject.

Steun

Er is financiële steun voorzien door de Unie voor alle deelnemers die het ABO-traject succesvol doorlopen.