Beroepsgerichte Vorming (BGV)

Binnen de lessen BGV trainen wij de leerlingen op een toekomst in een gewoon arbeidsmilieu.
Enerzijds bieden wij algemene competenties aan zoals het leren omgaan met verschillende materialen en gereedschappen.

Anderzijds is de BGV ook heel specifiek. Stapsgewijs brengen wij inzichten, vaardigheden en attitudes bij die nodig zijn op het takenpakket uit te voeren dat hoort bij het gekozen beroep.

Het beroepsprofiel van de opleiding is daarbij de leidraad.

 

Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV)

De doelstellingen van de ASV is de verworven kennis van rekenen en taal minimaal te behouden en indien mogelijk uit te breiden.
De ASV lessen worden aangeboden in projectjes waarin taal, rekenen en maatschappelijke vorming aan bod komen. Niet enkel lezen, schrijven en maatschappelijke vorming zijn belangrijk, maar ook aangepast communiceren.
Het lesaanbod is erg praktisch gericht: naar de dagelijkse realiteit en vaak ook naar de beroepsgerichte vorming. Wij noemen dit Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming (GASV).

Het theoretisch rijbewijs wordt getraind in het 5e jaar. De leerlingen kunnen dit rijbewijs behalen door te slagen op een theoretisch examen. Dit examen wordt op school afgenomen.

Onze leerlingen krijgen eveneens de kans om het attest basisveiligheid (VCA) te behalen. Deze VCA-cursus wordt tijdens de GASV-lessen ingeoefend.

Een onderdeel van GASV zijn de Levensbeschouwelijke vakken (LBV). We moeten onze leerlingen opleiden tot respectvolle, sociaal ingestelde volwassenen. Er is keuze tussen zedenleer en verschillende godsdiensten.

Verder krijgen de leerlingen wekelijks Lichamelijke Opvoeding (LO). Voor de lichamelijke ontwikkeling wisselen lichamelijke opvoeding en zwemmen elkaar af. De leerlingen kopen een T-shirt van de school dat voor deze sportactiviteiten gebruikt wordt.