Het moderne onderwijs heeft een dubbele taak, zowel kennisoverdracht als opvoeding.
Deze dubbele taak wordt vertaald in onze doelstellingen.

 Onze doelstellingen

·         Onze leerlingen opleiden tot vakbekwame arbeiders.

·         Onze leerlingen de juiste arbeidsattitudes bijbrengen.

·         Onze leerlingen de verworven basiskennis van rekenen en taal bij te brengen of uit te breiden.

·         Onze leerlingen vormen tot respectvolle volwassenen.

·         Onze leerlingen op weg zetten naar een sociaal ingestelde levenswijze.

 

Dit opvoedingsproject realiseren wij door:

·         Lessen “op maat” van de leerling.

·         Werken in kleine groepen.

·         Bedrijfsstages in het 4e en 5e jaar zorgen voor een link naar de bedrijfswereld.

·         Wekelijkse klassenraden waar de leerlingen besproken worden.

·         De leerlingbegeleiding treedt op bij conflicten, problemen in de klas, extra maatregelen…

·         Het leerlingvolgsysteem geeft een duidelijk beeld van elke leerling

·         Extra ondersteuning: logopedie en kinesitherapie individueel of in kleine groepjes.

·         Externe ondersteuning door het Provinciale CLB: voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

·         Openstaan voor elke levensbeschouwing in lessen zedenleer en de verschillende godsdiensten.

·         Buitenschoolse activiteiten zoals  bos- en zeeklassen, sportdagen, theater, film…

·         Bijscholingen voor onze leerkrachten.

·         Samenwerking met ouders tijdens oudercontacten, rapportbesprekingen, open-klas-dagen.

·         Gelijke Onderwijskansen (GOK) voor elke leerling.