Iedere leerling voorbereiden op het gewone arbeidsmilieu, rekening houdend met hun talenten en beperkingen, is ons streefdoel. We willen als school onze jongeren kansen bieden en perspectief geven voor hun toekomst. Het voltallige schoolteam werkt mee aan het trainen en opleiden tot vakmensen.

Ons team bestaat uit:

 • Directie en ondersteunend personeel

  • Directeur Sabine Peeters
  • TAC Kim Gielen
  • TA Mario Giannotta
 • Administratieve medewerkers

 • Leerlingbegeleiding

 • Onderwijzend personeel

  • Leerkrachten ASV
  • Leerkrachten BGV
 • Paramedici

  • Kinesist
  • Orthopedagoog
  • Psychologe

 

De leerkrachten komen wekelijks samen in de klassenraad. Twee-wekelijks is er cel leerlingenbegeleiding met ondersteuning van het CLB. Het doel van deze vergaderingen is een begeleiding op maat uit te werken voor onze leerlingen.