Als school kunnen en moeten we trachten iedere leerling een gelijke kans te geven ongeacht huidskleur, godsdienst, sociale afkomst, intelligentie ...

Een school als de onze heeft een zeer grote verscheidenheid aan individuen, iedere leerling heeft zijn eigen probleem(pjes). Zowel op cognitief vlak alsook op socio-emotioneel vlak zijn er tal van verschillende problemen die in de bagage van onze leerlingen zitten. Niet te vergeten dat veel van onze leerlingen een diagnose hebben van adhad, add, hyperkinetisch, auti, ... . Ook de thuissituatie is in vele gevallen meebepalend voor de ontwikkeling van de leerling. Uit al deze factoren kunnen we uitmaken dat we iedere leerling als apart individu moeten bekijken.

Hoe kunnen we als GOK team hierbij helpen?

Na een enquête bij ons leerkrachtenteam zijn we tot het besluit gekomen dat wij (het gok-team) op verschillende fronten kunnen helpen:

  1. De opvoedkundige ondersteuning van de ouders
  2. Het organiseren van de ouderavonden om een directer contact te krijgen met de ouders
  3. Het juiste taalgebruik in school
  4. Organiseren van een leerlingenraad

Hoe gaan we trachten dit te realiseren?

  • Opvoedkundige ondersteuning van de ouders: ons doel is om de betrokkenheid van de ouders naar de school en naar de leerling te optimaliseren via het organiseren van één à twee dagen in het schooljaar waarin we trachten de ouders bij elkaar te krijgen om ze te praten over de opvoedkundige problemen die eenieder thuis ervaart bij het opvoeden van een zoon/dochter die in het bijzonder secundair onderwijs zit.

  • Oudercontacten: hierbij gaat het over het inrichten van de oudercontacten bij het afhalen van de rapporten van de leerling. Veel aandacht moet eraan worden besteed dat de ouders op een aangename manier de weg naar school vinden, het moet niet altijd om te klagen zijn. Wij zijn van mening dat zo een goed georganiseerde ouderavond zowel leerling, ouder en ook de leerkrachten een betere kijk geven op het schoolgebeuren en de relatie tussen de verschillende partijen op een positieve manier bevordert.

  • Taalgebruik: we leggen de nadruk hier vooral op de dagdagelijkse contacten naar de ouders toe. Vooral door het taalgebruik in de agenda van de leerling zo adequaat als mogelijk te gebruiken naar de ouders toe maar ook voor de leerling zelf.

  • Leerlingenraad: als GOK-team vinden we het zeer belangrijk om de leerlingen te sensibiliseren om zich te engageren voor activiteiten die niet rechtstreeks met het lessenpakket te maken hebben. Dit engagement vraagt van onze leerling een extra inspanning. Dit gebeuren levert ook een democratische ingesteldheid van de leerlingen gezien de raad verkozen wordt en binnen de raad de functies eveneens worden gestemd.