Kinesitherapeute

Leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen tijdens de sessies kinesitherapie voor allerhande redenen, bijvoorbeeld grove- en fijne motoriek, schrijfmotoriek, sociale vaardigheden,...

Er wordt een beginsituatie opgemaakt aan de hand van verschillende testjes. Op basis hiervan kunnen leerlingen individueel of in kleine groepjes deze extra begeleiding krijgen.
De kinesitherapeute werkt nauw samen met de BGV en GASV leerkrachten om de leerling op te volgen.

 

Psychologe / orthopedagoog

De psychologe en orthopedagoog staan steeds open voor gesprekken met leerlingen. Ze kunnen met allerhande problemen bij hen terecht. Dit kan gaan over omgang met medeleerlingen of leerkrachten, maar ook over onzeker zijn in de les, bang zijn om fouten te maken, ... Ook kan de vraag van de leerkrachten komen om mee te ondersteunen in de klas bij bepaalde problematieken of problemen.

Er worden op regelmatige basis sociale vaardigheidslessen gegeven voor jongeren die problemen hebben in hun sociaal functioneren. Enerzijds zijn kinderen die teruggetrokken en onzeker zijn, anderzijds zijn er kinderen die assertief en dominant in omgang zijn. Ook al zijn problemen erg uiteenlopend, al deze kinderen hebben baat bij de verschillende thema's die aangeboden worden. Aan de hand van invulblaadjes, spelletjes, rollenspelen, ... worden de kinderen aangezet om na te denken over zichzelf, hun gedrag en het effect op de omgeving. Alternatieven worden aangereikt en ingeoefend.