Jongeren hebben vaak behoefte aan communicatie zowel voor positieve als negatieve gevoelens. Zij kunnen steeds terecht bij de leerlingbegeleider.

Bij conflicten wordt de leerlingbegeleiding ingeschakeld. De leerling, leerkracht en leerlingbegeleiding zoeken samen met de ouders naar een oplossing. Er kan ook steeds beroep gedaan worden op het CLB.