De opleiding metselaar is erg geschikt voor jongens en meisjes die graag in de gezonde buitenlucht werken.

Steen voor steen, met behulp van houten profielen en een metselkoord worden de leerlingen van de opleidingsfase vertrouwd geraakt met de metseltechnieken. Stilaan groeit hun vaardigheid en verhoogt de moeilijkheidsgraad van de oefeningen.

In de kwalificatiefase leert men werken volgens plan. Dwarsdoorsneden, bovenaanzichten, staande-, halfsteense- en kruisverbanden vormen geen geheimen meer. In kleine groepen leert men werkposten inrichten, de taken verdelen en de werken uitvoeren binnen een aanvaardbare tijdsperiode. Als dan het eerste echte "bouwwerk" recht staat voelt men de fierheid van de leerlingen. Tijdens de stages leren wij ook het "echte" werk kennen.

Steen voor steen leren zij aan hun toekomst werken.